Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 52 Next »

Swami

Swami är ett samarbetsprojekt kring IT i högre utbildning och forskning som drivs av SUNET tillsammans med ett antal Universitet och Högskolor som genom sitt medlemsskap i Swami-samarbeted bidrar med resurser för utveckling av nya tjänster. Swami styrs av Swamirådet som beslutar om vilka projekt som ska genomföras.

Alla har lika tillgång till de resultat som Swami producerar. Medlemsskap i Swami ger rätt att vara med och besluta om vilka projekt som ska prioriteras.

Vissa av de projekt som Swami har drivit har övergått i en förvaltningsfas - tex ID-federationen SWAMID, OpenMetadir samt eduroam i Sverige. I flera av dessa fall sker förvaltningen i nära samarbete med SUNET och SUNET driftsorganisation NUNOC.

På dessa sidor finns information om dessa projekt som i huvudsak riktar sig till tekniker och andra som vill få tillgång till de tjänster och de resultat som Swami-projekten har levererat.

Mer information om Swami-projektet finns på http://www.swami.se.

Tjänster
不能呈现 {children}。 页面未找到: Inkubator:Tjänster。
Ny wiki

Wikin är numera flyttad till NORDUnet confluence. Tack till Stockholms universitet som hostade SWAMI-wiki:n under nästan 2 år.

  • No labels