Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Molntjänster för administration, utbildning och forskning

Ladda ner projektplan

Projektledare är Leif Lagebrand från Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. 

Molntjänster är ett informationsprojekt för att belysa frågor kring molntjänster (utkontraktering) av IT-stöd för administration, utbildning och forskning. Ämnet är aktuellt, Statens ServiceCenter har utrett ett "moln för statliga myndigheter", SUNET har upphandlat molntjänster och GÉANT moderorganisation för 10 000 universitet och högskolor i Europa håller på att upphandla molntjänster. 

De rättsliga aspekterna har också kommit i fokus bland annat med tanke på EUs nya IT-lagar under 2018 (GDPR). Och hur är det med driftssäkerheten? Är den bättre på campus? Och vad kostar det?

 

DatumAktivitet 
2017-05-16Konferens i Stockholm anmälan sker här.
https://www.sunet.se/evenemang/inkubator-workshopmolntjanster-for-administration-utbildning-och-forskning/
 
2017-04-26
13:15-14:00
Jesper Wokander informationssäkerhetsansvarig från Malmö högskola, sitter i Susecs styrelse och leder MAHs arbete med GDPR. Jesper reder ut begreppen när det gäller GDPR , EUs dataskyddlagstiftning som kommer i maj 2018, och vilka konsekvenser den får för molnanvändning. Vad säger förordningen och vad behöver vi tänka på?
Länk till webinar
Länk till inspelning kommer senare

 

 

 

 

  • No labels