Verksamhetsplaner

SUNET Inkubators aktiviteter styrs av den verksamhetsplan som arbetas fram av Inkubators beredningsgrupp och beslutas av SUNETs ledning.

  • No labels