Child pages
  • Grupphantering fas II
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här samlas resultat från projektet Grupphantering fas II som har pågått under 2014.

Projektet är en fortsättning från 2013. Fokus under 2013 var att göra en behovsanalys, ta fram användningsfall samt utföra en kartläggning hur grupper används lokalt vid svenska universitet och högskolor. Man gjorde även en studie av möjliga tekniska lokala lösningar och satte upp övergripande rekommendationer för detta.Fortsättningen under 2014 blir en djupare teknisk analys och utifrån de användningsfall som tidigare är framtagna så skall en detaljerad plan tas fram för hur lärosäten implementerar grupphantering på olika behovsnivåer med hjälp av tidigare rekommenderade verktyg. Planen skall vara ett stöd för lärosäten för att kunna gå vidare med lokal grupphantering i valda scenarier kopplat till det behov som finns på lärosätet. Projektet tar del av och dokumenterar de erfarenheter som finns efter implementation av grupphantering vid våra lärosäten. Projektet jobbar med en etablerad referensgrupp från 2013.

Projektledare: Therese Söderlund

Utredare: Helena Sandström

Projektdirektivet: hittar du i sin helhet här: Inkubator VP 

Projektplan: Projektplan fas II

Slutrapport: Kokbok grupphantering

 

  • No labels