Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 82 Next »

Information om Identitetsfederationen SWAMID är flyttad till http://wiki.swamid.se.

SWAMI är ett samarbetsprojekt kring IT i högre utbildning och forskning som drivs av SUNET tillsammans med ett antal Universitet och Högskolor som genom sitt medlemsskap i SWAMI-samarbeted bidrar med resurser för utveckling av nya tjänster. SWAMI styrs av SWAMI-rådet som beslutar om vilka projekt som ska genomföras.

Vissa av de projekt som SWAMI har drivit har övergått i en förvaltningsfas - tex ID-federationen SWAMID, Certifikats-tjänsterna TCS/SCS samt eduroam i Sverige.

Förvaltningen och drift av dessa tjänster sker i nära samarbete med SUNET och driftsorganisationen NUNOC.

På dessa sidor finns information om SWAMI's projekt som i huvudsak riktar sig till tekniker och andra som vill få tillgång till de tjänster och de resultat som SWAMI-projekten har levererat.

  • No labels