Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 69 Next »

Swami är ett samarbetsprojekt kring IT i högre utbildning och forskning som drivs av SUNET tillsammans med ett antal Universitet och Högskolor som genom sitt medlemsskap i Swami-samarbeted bidrar med resurser för utveckling av nya tjänster. Swami styrs av Swamirådet som beslutar om vilka projekt som ska genomföras.

Vissa av de projekt som Swami har drivit har övergått i en tjänste/förvaltningsfas - tex ID-federationen SWAMID, TCS/SCS samt eduroam i Sverige. I flera av dessa fall sker förvaltningen i nära samarbete med SUNET och SUNET driftsorganisation NUNOC.

På dessa sidor finns information om Swami's projekt som i huvudsak riktar sig till tekniker och andra som vill få tillgång till de tjänster och de resultat som Swami-projekten har levererat.

Innehåll
  • No labels