Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Next »

Swami

Swami är ett samarbetsprojekt kring IT i högre utbildning och forskning som leds av ett antal Universitet och Högskolor tillsammans med SUNET. Swami styrs av Swamirådet som beslutar om vilka projekt som ska genomföras. Vissa av de projekt som Swami har drivit har övergått i en förvaltningsfas - tex ID-federationen SWAMID, OpenMetadir samt eduroam i Sverige.

På dessa sidor finns information om dessa projekt som i huvudsak riktar sig till tekniker och andra som vill få tillgång till de tjänster och de resultat som Swami-projekten har levererat.

Mer information om Swami-projektet finns på http://www.swami.se.

  • No labels