Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Swami

Swami är ett samarbetsprojekt kring IT i högre utbildning och forskning som leds av ett antal Universitet och Högskolor tillsammans med SUNET. Swami styrs av Swamirådet som beslutar om vilka projekt som ska genomföras. Vissa av de projekt som Swami har drivit har övergått i en förvaltningsfas - tex ID-federationen SWAMID, OpenMetadir samt eduroam i Sverige.

Please refer to http://www.swami.se for public information about SWAMI activities. This page contains information (mostly in Swedish) meant for technologists, IT-architects and system managers.

Se http://www.swami.se för publik information om SWAMI-aktiviteter. Denna sida innehåller information riktad till tekniker och IT-arkitekter.

  • No labels