Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column
width70%
Info

Information om Identitetsfederationen SWAMID är flyttad till http://wiki.swamid.se.


SUNET Inkubator är ett samarbetsprojekt kring IT i högre utbildning och forskning som drivs av SUNET. Föregångaren till SUNET Inkubator är SWAMI.


Vissa av de projekt som SWAMI har drivit har övergått i en förvaltningsfas - tex ID-federationen SWAMID, Certifikats-tjänsterna TCS/SCS samt eduroam i Sverige. Förvaltningen och drift av dessa tjänster sker i nära samarbete med SUNET och driftsorganisationen NUNOC.


På dessa sidor finns information om SUNET Inkubators projekt som i huvudsak riktar sig till tekniker och andra som vill få tillgång till de tjänster och de resultat som SUNET Inkubator projekten har levererat. Projekt aktuella under 2013 är:  

 • Grupphantering och auktorisering
 • 2-faktor autentisering
 • Samarbete runt teknisk integration
 • Samarbete runt deployment
   
       
    

  Column
  width28%
  Panel
  titleBGColor#e37424
  titleInnehåll