Child pages
  • Digital Tentamen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TypSystemKontaktadresser/leverantör
3

AB Tutor (licens) - Classroom Management Software (används av Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), låsa t ex Internetaccess, USB-portar och används även sedan flera år vid Göteborgs universitet, Inst för Geovetenskaper då tillsammans med MathLab (övningar/examination) i datasal

https://www.abtutor.com/  
4DigiExam - både för BYOD och för lärosätets egna datasalar (används av KTH, Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm)https://www.digiexam.se/sv/
1Blackboard - LMS/Lärplattform licens (använda av fem svenska lärosäten)http://se.blackboard.com/sites/international/globalmaster/
4Cirrus Assessment - används både av universitet och kommersiella testarrangörer. Finns på SURFs leverantörslista 2015. (Använder plug in från erkända Sowiso för matematikfrågor)http://www.cirrusassessment.com/
3Classroom Management System - sammanställd lista 2015-04-30Sammanställd lista (PDF-fil)
3

Top Classroom Management Software Products - utsökning via Capterra

http://www.capterra.com/classroom-management-software/?utf8=%E2%9C%93&users=&feature[7]=18138&feature[9]=30529&commit=Filter+Results
4Dugga - datorbaserat system för prov, tentor och kunskapsutvärdering (fått Vinnova-stöd för skolutveckling, lanseras under juni 2015) Frågor och svar om Dugga från projektet (PDF-fil)https://dugga.se/sv/
4eExam - Transforming Exams (open source) - online assessment/exam system for BYODhttp://transformingexams.com/
4E-Marking Tools Matrix (jmf av flera systemlösningar för bedömning/grading av digitala tentor. Excelfil går även ladda ned från webbsidan)http://www.uq.edu.au/teach/emarking-tools/
4Exam4 - Long-form high-stakes essays on their own laptops/BYOD (används sedan år 2001 i US/Canada/Mexico/Tyskland och av SDU.dk i Danmark)http://www.exam4.com/page/what-is-exam4
5Exam Monitor - Screen Monitor system (används av SDU.dk)https://em.sdu.dk/  Användarvillkor Exam Monitor (pdf-fil)
4ExamSoft - assessment-management solution  (används/testas vid i läkarutbildning vid Umeå universitet) 
http://learn.examsoft.com/
4fifty sneakers - online testing system (web2.0, används bl a av Högskolan i Gävle för öppna onlinetest och av tusentals lärare globalt även för SAT Practice test)http://www.fiftysneakers.com/default.aspx?plan=community 
1Fronter - LMS/Lärplattform licens (används av fyra svenska lärosäten)http://www.fronter.se/
4Inspera Assessment - Lösning för digital examen, använder även SEB (13 projekt + Skolverket i Norge, bl.a Universitetet i Agder)
http://www.inspera.com/inspera_assessment/
4IRIScan - Scanners, bl a IRIScan Mouse för digitalisera riktningar/teckningar et cetera för digital tentamen (används av SDU.dk)http://www.irislink.com/c2-2827-232/IRIScan-Mouse---Scanner---Mouse-at-a-time-.aspx
4iSpring (QuizMaker), kan integreras/har API för flera LMS (har bl a 23 frågetyper) Frågor och svar om iSpring från projektet (PDF-fil)http://www.ispringsolutions.com/
3iTALC (open source) - Classroom Management System, view and control other computors in your networkhttp://italc.sourceforge.net
1its learning - LMS/Lärplattform (används av fyra svenska lärosäten)http://www.itslearning.se/
4Learnosity - B2B, levererar över 50 frågetyper med öppet API till test och LMS/lärplattformar (Används bl a WISEflow)http://www.learnosity.com/
4LPULS System - för high stake exam, vid testcenters och används för flygcertifieringar sedan många år. (REF: Univ. of Bremen använt LPUS som testcenter sedan 8 år och sedan 11 år för high stake exam)

http://lplus.de/en/

LPLUS Online Examination (pdf-fil)

LPLUS Referenser (pdf-fil)

4Maple T.A. - MapleSoft används för e-assessment inom ämnesområdet matematik (används av hundratals lärosäten världen över). Tusentals färdiga frågor finns via Maple T.A. Cloud. i ämnena: calculus, precalculus, physics, chemistry, engineering, differential equations, statistics m fl. Kan även integreras med Bb och Moodle.http://www.maplesoft.com/products/mapleta/mainfeatures.aspx
4Minatentor.se - ett e-arkiv vid Stockholms universitet (går skala upp).

https://www.minatentor.se/

Informationsblad om e-arkiv för tentor (PDF-fil)

1Moodle - LMS/Lärplattform open source (används av minst fem svenska lärosäten).https://moodle.org/?lang=sv
4MyProgress - från MyKnowLedgeMap.com (inriktning medicin/hälsosektorn - även mobila test)https://www.myknowledgemap.com/products/myprogress/features.aspx
4NUMBAS - för skapa matematiktest och har frågebank (open source, publicera on och offline på DVD eller USB)http://www.numbas.org.uk/
4ONYX Testsuite - Create, execute and evaluate e-assessments (20 universities using) works with Safe Exam Browser (SEB)

https://www.bps-system.de/cms/en/products/onyx-testsuite/ and

https://www.bps-system.de/help/pages/viewpage.action?pageId=3342443

4OpenExam - System för papperslös digital tentamen/online examinationsystem vid BMC, Uppsala universitet - Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

https://openexam.bmc.uu.se/

https://openexam.bmc.uu.se/v2/rc2/public/about

Presentation på LADOK-dagarna, hösten 2015 (PDF-fil)

4Questify - använd vid certifieringar, high stake exam och körkortcertifieringar. En del av http://www.cito.nl/ . Egen LockDownBrowser i Google Chrome. Nedladdningsbar krypterad QTI-player - digital tenta kan genomföras både off- och online på PC.http://www.questify.eu
4QuestionMark - bred systemlösning, med Questionmark Secure lock-down browser  (används av http://www.med.lu.se/ och www.uio.no medicinska fakulteten och har tidigare testats i proj, vid Umeå universitet)https://www.questionmark.com/uk/Pages/default.aspx
4Pearson VUE - Computor Testing Provider For certification and Licensure Exams (används för PISA-test fr o m 2015)http://www.pearsonvue.com/
1PING PONG - LMS/Lärplattform licens (används av fjorton svenska lärosäten)http://pingpong.se/
2Respondus - Lock Down Browser (internationellt erkänt system sedan flera år www.respondus.com med licenskostnad)

http://www.designtech.se/sv/produkter/respondus

5Respondus - Monitor, programvara som används med Respondus Lock Down Browser (övervakningsystem, online proctoring)http://respondus.com/products/monitor/
4Rogō is an (open source) enterprise-level e-assessment system (lead is University of Nottingham)http://rogo-oss.nottingham.ac.uk/ och http://www.nottingham.ac.uk/rogo/index.aspx
2Safe Exam Browser, SEB (open source) - Secure Lock Down Browser, works with several LMShttp://www.safeexambrowser.org/about_overview_en.html
1Sakai - LMS/Lärplattform open source (används av lärosäten i Sverige)https://sakaiproject.org/
4Scribble SDU - System för digitalisera handskrift/teckningar/ritningar för digital tentamen (används av SDU.dk) About Scribble (eng)http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/campusguide/it/digital_haandskrift/sduscribble
4-5Software SECURE - System för online proctoring (går att integrera med flera LMS/lärplattformar) och har funktionalitet  för
"secure word processor and spreadsheet for essay formatted or statistic-centric examinations".
http://www.softwaresecure.com
4Sowiso - för matematikfrågor (används av flera universitet i Europa & av SURF-lärosäten)http://sowiso.nl/en/index.html#home
4Surpass Assessment Platform - exams can be delivered online with secure lockdown browser (BI.no har använt Surpass)http://www.btl.com/e-assessment-products/ och http://www.surpass.com/
4Taotesting (open source) - Online Assessment/online test system works with SEBhttp://www.taotesting.com/
4TestReach - Online Exam system and online supervision systemhttp://www.testreach.com/
4Trifork - QTI Delivery Engine and Player, integration with other IT-system, Secure Exam Brower and more (samverkar med Taotesting och Questify)http://trifork.com/
4Turnitin (licens) plagiatkontrollsystem, med funktionalitet inbyggt för kommentera/skriva feedback, voice feedback, grading/betygsättning och grading med rubrics (bedömningsmallar) samt peer review grading. Lärosäten i Sverige använder redan digital inlämning för plagiatkontroll.http://turnitin.com/en_us/features/grademark
4Waypoints (licens) Programvara för använda bedömningsmallar (rubrics) även kollaborativt. Går integrera med LMS/lärplattformar.http://waypointoutcomes.com/
4WebAssign (licens) går att integrera med flera LMS/lärplattformar. Har säker webbläsare.https://webassign.com/
4WISEflow från UNIwise - system for digital exam, cloud-based service (används i Norden bl a SDU.dk, AU.dk testat av gu.se)http://uniwise.dk/wiseflow/ https://europe.wiseflow.net/ (sv repr är  Evolvera ABRichard Domack, UNIwise SWE) och Referenser från leverantören UNIwise
1-5

Assessment tools, projects and resources - JISC cetis (August, 2013)

http://wiki.cetis.ac.uk/Assessment_tools,_projects_and_resources
4UNINETT - lista på leverantörer i projekt Digital Eksamen (sammanställd i marknadskartläggning pilot seminarium)https://www.uninett.no/seminar-om-digital-eksamen/leverand%C3%B8rer
5

Övervakningssystem (Learning Authentication, Remote Proctoring, Monitoring) - sammanställd lista 2015

Sammanställd lista, 2 sid (PDF-fil)

...