Här samlas löpande information och resultat från projektet Digital tentamen som pågår under 2015.

Webbsidan har även denna korta URL/webblänk: http://korturl.com/digitaltentamen - att hänvisa till.

 

 

Slutrapport

Slutrapporten publicerad med inloggning för SUNET-medlemmar och SUNET Inkubator, här: Projektrapporter - SUNET Inkubator

Instruktioner för att ladda hem rapporten:

(Har du fortfarande problem med inloggning för att ladda ned dokumentfilerna, kontakta Per Hörnblad, SUNET Inkubator, per.hornblad@umu.se)

 

Mål

Skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas som startvärde av lärosäten som skall införa digital tentamen.

Utredningen och aktiviteterna kommer att fokusera kring erfarenheter från Sverige och Norden och framförallt med tekniska lösningsförslag för Svenska lärosäten.

 

Förväntat resultat

 

Organisation och resultat

Projektplan: Projektplan Digital tentamen

Slutrapport: Projektrapporter - SUNET Inkubator

Projektkoordinator: Per Hörnblad, SUNET Inkubator

Projektledare: Mats Brenner, HiG

Teknisk resurs: Helena Sandström, UMU

 

Webinar under våren 2015

Listan uppdateras efterhand med vårens webinar. Varje webinar är ca 45 min och spelas in.

Lärosäten presenterar sitt aktuella läge, projekt de har/haft kring Digital tentamen.

Målgrupp: Tenta-ansvariga, Ansvariga för projekt inom tentamensadministration/digital tentamen, IT-ansvariga kring tentamen, projekt inom Digital tentamen, IT-chefer, IKT- och IT-pedagoger,

Pedagogiska konsulter, Lokalansvariga, Studierektorer, Lärare som idkar distans- och nätbaserad utbildning och Lärare som önskar övergå till digital tentahantering på campus.

Datum / TidWebblänk till webinarLärosäten som presenterarWebblänk, inspelning
16/3, kl. 15:00http://www.ithu.se/webbinar-digitala-examinationsformer

Göteborgs universitet, erfarenheter från pilottester 2014 som genomfördes i samarbete

med Handelshögskolan. Proj. Digital tentamen presenteras i samverkan med ITHU.se

https://connect.sunet.se/p9dggjvlajw/
26/3, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamenEXIA, ett system för digital tentamen vid Stockholms universitethttps://connect.sunet.se/p8kqtojr5pv/
16/4, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

Om DigiExam hos Lunds universitet, Juridiska Fakulteten och om

OpenExam hos Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

https://connect.sunet.se/p8e0d8al5g1/
21/5, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

Information om s k Classroom Management System (AB Tutor, som används av Göteborgs universitet - Geovetenskap och på Högskolan i Jönköping - Högskolan för lärande och kommunikation.) Även andra liknande system kommer tas upp samt andra former av s k Övervakningssystem (Learning Authentication, Remote Proctoring, Monitoring).

https://connect.sunet.se/p7gouaekzwf/
8/6, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

Fokus blir erfarenheter kring administrativa stödrutiner och checklista för Digital tentamen,

bl a DigiExams, Sverige erfarenheten vid flera lärosäten och Inspera Assessment, Norge

kommer delta

 https://connect.sunet.se/p725n6kd0rw/
18/6, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

Polishögskolan i Stockholm (Sörentorp) presenterar hur de gör Digital tentamen med lärplattform och Digital tentamen via Safe Exam Browser (SEB) hos Linnéuniversitetet.

https://connect.sunet.se/p7rbo58uqw8/

16/9, kl. 9:00-10:30

connect.sunet.se/tentamenDigital Tentamen på Lärcentra? Webinar tillsammans med NITUS (Nätverket för kommunala lärcentra) www.nitus.se - Innehåll och frågeställningar: Klarar lärcentra av digital tenta rent tekniskt och administrativt redan nu? Vilka förutsättningar behövs? Vi tar upp både administrativa och tekniska aspekter.
Vilka rutiner behövs för digital tenta? Behövs programvara installeras lokalt på lärcentra? Vad är Secure Lockdown Browser?
https://connect.sunet.se/p5zvgqqncl7/
 23/11, kl. 15:00 https://connect.sunet.se/tentamenDaniel R. Schneider, Project Leader & Lead Developer Safe Exam Browser vid  ETH Zurich presenterar den säkra webbläsaren (Secure Exam Browser) SEB som har öppen källkod.

Bildspel presentation SEB (pdf-fil)

https://connect.sunet.se/p68qhoiyc8p/
24/11, kl. 10:00 - 11:00https://connect.sunet.se/tentamen

Kurt Gammelgaard Nielsen, IT-chef vid Syddansk Universitet presenterar det webbaserade övervakningssystemet Exam Monitor. LÄS MER HÄR: https://em.sdu.dk/ SE KORT FILM: https://em.sdu.dk/Exam-Monitor.mp4   Användarvillkor för Exam Monitor (pdf-fil)

https://connect.sunet.se/p4w68r19esc/
27/11, kl. 13:00 - 14:00https://connect.sunet.se/tentamenFreddy Barstad, projektledare för projektet Digital Eksamen på UNINETT presenterar deras omfattande projekt och verksamheten på lärosäten i Norge kring Digital tentamen. Webbsida hos UNINETT för deras projekt är: https://www.uninett.no/digitaleksamen

(Inspelningen fungerade inte de första 5 min..)

https://connect.sunet.se/p8ykic4bcpz/

Bildspel presentation UNINETT (pdf-fil)

    

Frågeformulär/Checklista - Mall - för lärosäten

Frågeformulär och mall som är användbar för dig och ditt lärosäte för att beskriva hur ditt nuläge ser ut och hur du önskar att ett it-system och rutiner kring Digital examination ska se ut. Formuläret finns i excel att fylla i själv och som pdf-fil skriva ut, samt som bildfil för bildspel för att visa och använda i bildpresentationer kring Digital tentamen. Behöver du stöd och hjälp fylla i frågeformuläret kontakta projektet mbr@hig.se, Mats Brenner. 

Frågeformulär, excelfil

Frågeformulär, PDF-fil.

Frågeformulär, bildfil (.png)

 

Aktuell status på lärosäten

En statuslista om 40 svenska lärosäten med information om lärplattform, system för Digital tenta, vad de testar, antal papperstentor, tentaperioder och finns någon arbetsgrupp.

Listan uppdateras efterhand med information och för system m m, för Digital tentamen:

Lista/excel status lärosäten, LMS/Verktyg för digital tentamen/Har projekt etc (uppdaterad 151009)

Lista excel-fil, antal papperstentor/projektgrupp m m (uppdaterad 150921)

Lista excel-fil, terminsperioder lärosäten (uppdaterad 150921)

Tentaperioder, svenska lärosäten - kritiska perioder för samtidig belastning för eventuellt genmensam systemlösning, excelfil. (151211)

Kontaktadresser, lärosäten 2015

Kontaktadresser på respektive lärosäte kring Digital tentamen (är någon adress/kontaktperson felaktig, meddela mbr@hig.se).

Listan uppdateras efterhand med kontaktadresser, för Digital tentamen:

Kontaktpersoner/adresser, lärosäten 2015/2016 (PDF-fil)

 

 

 

Aktiviteter och kontaktadresser på lärosäten

Listan uppdateras efterhand med information och kontaktpersoner på lärosäten, om Digital tentamen:

 

LärosäteKontaktadressInformation - Digital tentamen
Göteborgs universitet

Bengt Pettersson Tel: 031-786 2129,
0705-43 43 85 och Maria Sunnerstam Tel: 031-786 1056

Digital Examination (DEX)

Projektrapport: Digital Examen - DEX Införandeprojekt 2015-2016

Stockholms universitet

Ulf Färjare, Förvaltningsledare IT-avdelningen

Tel: 08-674 7063 ulf.farjare@su.se

Projekt för gemensamt digitalt tentamensstöd i tentamenssal

Om Tentamenstjänsten EXIA

KTH

Hans Wohlfarth, IT-chef

Tel: +4687909396 hansw@kth.se

Webbsida kontaktadress

Lunds universitet, Juridiska Fakulteten

Richard Mauritsson, Avdelningschef IT

Tel: 046-222 11 06

richard.mauritsson@jur.lu.se

Digital tentamen, Juridiska Fakulteten
Uppsala universitet,

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

http://www.imbim.uu.se

Anders Lövgren

Open Exam - Online examinationsystem
Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik

Pia Palm, IKT-pedagog och Johan Lindeberg  Skoglig dr)

lektor inom Skog och träteknik, Fakulteten för teknik

Webbsida kontaktadress

Slutrapport test Digiexam (PDF-fil)

Slutrapport test Safe Exam Browser (PDF-fil)

Örebro universitet, StudentavdelningenCharlotte Wistrand, Internkonsult adm utveckling Tel: 019-303988Webbsida kontaktadress
Polishögskolan (Sörentorp)Johan Lundevall, IT-samordnare Tel: 0725-092 830http://www.polishogskolan.se/
Stockholms universitet, Företagsekonomisk inst.Andreas Björnstad, IT-chef Tel: 08-162223, 0732-644 732E-arkiv för tentor, it-lösning (PDF-fil)
Högskolan i Dalarna

Roger Westlund, Tentamenssamordnare Telefon: 023-77 84 22

Övervakning vid online-tenta med Adobe Connect (PDF-fil)
Högskolan i Dalarna

Olga Mattsson oma@du.se

Webbaserade digitala prov

 

Typer av system/IT-lösningar för Digital tentamen

Vi har gjort en uppdelning av olika typer av system och IT-lösningar för Digital tentamen. Listan nedan har även information om LMS/lärplattformar - som har testverkyg för digital examination/onlinetenta, här har vi endast tagit upp de som används frekvent hos svenska lärosäten. I listan nedan med "System och kontaktadresser/leverantörer" så alla markerade med typen 1-5 enligt denna klassificering:

  1. LMS/lärplattform som har testfunktion (med eller utan Safe Exam Browser/Lock Down Browser)
  2. Lock Down Browsers (som plug-in till 1. och 4.)
  3. Classroom Management System (övervaka och låsa skärm)
  4. Dedikerad programvara, för digital tenta (digital exam, e-assessment)
  5. Övervakningssystem (Learning Authentication, Remote Proctoring, Monitoring)

System och kontaktadresser/leverantörer

Lista med system/IT-lösningar som svenska, nordiska eller andra internationella större användare har för Digital tentamen.

Listan uppdateras efterhand med information och kontaktadresser för system, för Digital tentamen:

TypSystemKontaktadresser/leverantör
3

AB Tutor (licens) - Classroom Management Software (används av Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), låsa t ex Internetaccess, USB-portar och används även sedan flera år vid Göteborgs universitet, Inst för Geovetenskaper då tillsammans med MathLab (övningar/examination) i datasal

https://www.abtutor.com/  
4DigiExam - både för BYOD och för lärosätets egna datasalar (används av KTH, Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm)https://www.digiexam.se/sv/
1Blackboard - LMS/Lärplattform licens (använda av fem svenska lärosäten)http://se.blackboard.com/sites/international/globalmaster/
4Cirrus Assessment - används både av universitet och kommersiella testarrangörer. Finns på SURFs leverantörslista 2015. (Använder plug in från erkända Sowiso för matematikfrågor)http://www.cirrusassessment.com/
3Classroom Management System - sammanställd lista 2015-04-30Sammanställd lista (PDF-fil)
3

Top Classroom Management Software Products - utsökning via Capterra

http://www.capterra.com/classroom-management-software/?utf8=%E2%9C%93&users=&feature[7]=18138&feature[9]=30529&commit=Filter+Results
4Dugga - datorbaserat system för prov, tentor och kunskapsutvärdering (fått Vinnova-stöd för skolutveckling, lanseras under juni 2015) Frågor och svar om Dugga från projektet (PDF-fil)https://dugga.se/sv/
4eExam - Transforming Exams (open source) - online assessment/exam system for BYODhttp://transformingexams.com/
4E-Marking Tools Matrix (jmf av flera systemlösningar för bedömning/grading av digitala tentor. Excelfil går även ladda ned från webbsidan)http://www.uq.edu.au/teach/emarking-tools/
4Exam4 - Long-form high-stakes essays on their own laptops/BYOD (används sedan år 2001 i US/Canada/Mexico/Tyskland och av SDU.dk i Danmark)http://www.exam4.com/page/what-is-exam4
5Exam Monitor - Screen Monitor system (används av SDU.dk)https://em.sdu.dk/  Användarvillkor Exam Monitor (pdf-fil)
4ExamSoft - assessment-management solution  (används/testas vid i läkarutbildning vid Umeå universitet) 
http://learn.examsoft.com/
4fifty sneakers - online testing system (web2.0, används bl a av Högskolan i Gävle för öppna onlinetest och av tusentals lärare globalt även för SAT Practice test)http://www.fiftysneakers.com/default.aspx?plan=community 
1Fronter - LMS/Lärplattform licens (används av fyra svenska lärosäten)http://www.fronter.se/
4Inspera Assessment - Lösning för digital examen, använder även SEB (13 projekt + Skolverket i Norge, bl.a Universitetet i Agder)
http://www.inspera.com/inspera_assessment/
4IRIScan - Scanners, bl a IRIScan Mouse för digitalisera riktningar/teckningar et cetera för digital tentamen (används av SDU.dk)http://www.irislink.com/c2-2827-232/IRIScan-Mouse---Scanner---Mouse-at-a-time-.aspx
4iSpring (QuizMaker), kan integreras/har API för flera LMS (har bl a 23 frågetyper) Frågor och svar om iSpring från projektet (PDF-fil)http://www.ispringsolutions.com/
3iTALC (open source) - Classroom Management System, view and control other computors in your networkhttp://italc.sourceforge.net
1its learning - LMS/Lärplattform (används av fyra svenska lärosäten)http://www.itslearning.se/
4Learnosity - B2B, levererar över 50 frågetyper med öppet API till test och LMS/lärplattformar (Används bl a WISEflow)http://www.learnosity.com/
4LPULS System - för high stake exam, vid testcenters och används för flygcertifieringar sedan många år. (REF: Univ. of Bremen använt LPUS som testcenter sedan 8 år och sedan 11 år för high stake exam)

http://lplus.de/en/

LPLUS Online Examination (pdf-fil)

LPLUS Referenser (pdf-fil)

4Maple T.A. - MapleSoft används för e-assessment inom ämnesområdet matematik (används av hundratals lärosäten världen över). Tusentals färdiga frågor finns via Maple T.A. Cloud. i ämnena: calculus, precalculus, physics, chemistry, engineering, differential equations, statistics m fl. Kan även integreras med Bb och Moodle.http://www.maplesoft.com/products/mapleta/mainfeatures.aspx
4Minatentor.se - ett e-arkiv vid Stockholms universitet (går skala upp).

https://www.minatentor.se/

Informationsblad om e-arkiv för tentor (PDF-fil)

1Moodle - LMS/Lärplattform open source (används av minst fem svenska lärosäten).https://moodle.org/?lang=sv
4MyProgress - från MyKnowLedgeMap.com (inriktning medicin/hälsosektorn - även mobila test)https://www.myknowledgemap.com/products/myprogress/features.aspx
4NUMBAS - för skapa matematiktest och har frågebank (open source, publicera on och offline på DVD eller USB)http://www.numbas.org.uk/
4ONYX Testsuite - Create, execute and evaluate e-assessments (20 universities using) works with Safe Exam Browser (SEB)

https://www.bps-system.de/cms/en/products/onyx-testsuite/ and

https://www.bps-system.de/help/pages/viewpage.action?pageId=3342443

4OpenExam - System för papperslös digital tentamen/online examinationsystem vid BMC, Uppsala universitet - Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

https://openexam.bmc.uu.se/

https://openexam.bmc.uu.se/v2/rc2/public/about

Presentation på LADOK-dagarna, hösten 2015 (PDF-fil)

4Questify - använd vid certifieringar, high stake exam och körkortcertifieringar. En del av http://www.cito.nl/ . Egen LockDownBrowser i Google Chrome. Nedladdningsbar krypterad QTI-player - digital tenta kan genomföras både off- och online på PC.http://www.questify.eu
4QuestionMark - bred systemlösning, med Questionmark Secure lock-down browser  (används av http://www.med.lu.se/ och www.uio.no medicinska fakulteten och har tidigare testats i proj, vid Umeå universitet)https://www.questionmark.com/uk/Pages/default.aspx
4Pearson VUE - Computor Testing Provider For certification and Licensure Exams (används för PISA-test fr o m 2015)http://www.pearsonvue.com/
1PING PONG - LMS/Lärplattform licens (används av fjorton svenska lärosäten)http://pingpong.se/
2Respondus - Lock Down Browser (internationellt erkänt system sedan flera år www.respondus.com med licenskostnad)

http://www.designtech.se/sv/produkter/respondus

5Respondus - Monitor, programvara som används med Respondus Lock Down Browser (övervakningsystem, online proctoring)http://respondus.com/products/monitor/
4Rogō is an (open source) enterprise-level e-assessment system (lead is University of Nottingham)http://rogo-oss.nottingham.ac.uk/ och http://www.nottingham.ac.uk/rogo/index.aspx
2Safe Exam Browser, SEB (open source) - Secure Lock Down Browser, works with several LMShttp://www.safeexambrowser.org/about_overview_en.html
1Sakai - LMS/Lärplattform open source (används av lärosäten i Sverige)https://sakaiproject.org/
4Scribble SDU - System för digitalisera handskrift/teckningar/ritningar för digital tentamen (används av SDU.dk) About Scribble (eng)http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/campusguide/it/digital_haandskrift/sduscribble
4-5Software SECURE - System för online proctoring (går att integrera med flera LMS/lärplattformar) och har funktionalitet  för
"secure word processor and spreadsheet for essay formatted or statistic-centric examinations".
http://www.softwaresecure.com
4Sowiso - för matematikfrågor (används av flera universitet i Europa & av SURF-lärosäten)http://sowiso.nl/en/index.html#home
4Surpass Assessment Platform - exams can be delivered online with secure lockdown browser (BI.no har använt Surpass)http://www.btl.com/e-assessment-products/ och http://www.surpass.com/
4Taotesting (open source) - Online Assessment/online test system works with SEBhttp://www.taotesting.com/
4TestReach - Online Exam system and online supervision systemhttp://www.testreach.com/
4Trifork - QTI Delivery Engine and Player, integration with other IT-system, Secure Exam Brower and more (samverkar med Taotesting och Questify)http://trifork.com/
4Turnitin (licens) plagiatkontrollsystem, med funktionalitet inbyggt för kommentera/skriva feedback, voice feedback, grading/betygsättning och grading med rubrics (bedömningsmallar) samt peer review grading. Lärosäten i Sverige använder redan digital inlämning för plagiatkontroll.http://turnitin.com/en_us/features/grademark
4Waypoints (licens) Programvara för använda bedömningsmallar (rubrics) även kollaborativt. Går integrera med LMS/lärplattformar.http://waypointoutcomes.com/
4WebAssign (licens) går att integrera med flera LMS/lärplattformar. Har säker webbläsare.https://webassign.com/
4WISEflow från UNIwise - system for digital exam, cloud-based service (används i Norden bl a SDU.dk, AU.dk testat av gu.se)http://uniwise.dk/wiseflow/ https://europe.wiseflow.net/ (sv repr är Richard Domack, UNIwise SWE) och Referenser från leverantören UNIwise
1-5

Assessment tools, projects and resources - JISC cetis (August, 2013)

http://wiki.cetis.ac.uk/Assessment_tools,_projects_and_resources
4UNINETT - lista på leverantörer i projekt Digital Eksamen (sammanställd i marknadskartläggning pilot seminarium)https://www.uninett.no/seminar-om-digital-eksamen/leverand%C3%B8rer
5

Övervakningssystem (Learning Authentication, Remote Proctoring, Monitoring) - sammanställd lista 2015

Sammanställd lista, 2 sid (PDF-fil)

 

 

Underlag för kravspecifikation, en frågemall (Questionnarie) från Projekt Digital tentamen till leverantörer (listade ovan) och egenutvecklade systemlösningar (listade ovan) på svenska lärosäten:

Projektet har sänt ut en frågemall i excelfil med funktioner som vi önskar få besvarande av leverantör/egenutvecklare på lärosäte för att jämföra och att sammanställa "comparison matrix" över flera systemlösningar på marknaden och/eller används eller har testats på svenska lärosäten. Nedan finns frågorna i excelfil utifrån arbetsflödet från ax till limpa för digital tentamen. Här nedan finns även en PDF-fil med de som fått excelfilen med önskan från projekt Digital tentamen att fylla i och sända tillbaka excelfilen till oss för sammanställning. Några få leverantörer har begärt att vi ska fylla i ett sekretessavtal vanligen non disclosure agreement (NDA) för att försäkra sig om att vi från projektet sida inte ska lämna över information till en annan part, hålla viss information hemlig och ej sprida denna kring funktioner i företagets produkt. Vi har inte skrivit på någon NDA, och har meddelat levernatörerna detta samt att projektet är ett öppet projekt för erfarenhets- och kunskapsspridning för lärsosäten.

Underlag för kravspecifikation, en frågemall (Questionnarie), Excelfil

Lista på de som fått frågemall (List sent to the following addressees), PDF-fil

 

 

 

Aktuella konferenser / webbinar - Digital tentamen

Listan uppdateras efterhand med information om konferenser och webinars, om Digital tentamen:

Datum / PlatsKonferens / webbinarKontaktadress/webbsida
29th January, 2015 EdinburghAssessment Tomorrow - 9th e-Assessment Conferencehttp://www.scotland.assessmenttomorrow.com/
2015-03-16, Adobe ConnectITHU, Digitala Examinationsformerhttp://www.ithu.se/webbinar-digitala-examinationsformer
25 & 26 March, 2015, London

The e-Assessment Question 2015

http://www.e-assess.co.uk/
April 22-24, 2015 Dallas, Texas

8th Annual Emerging Technologies for Online Learning

International Symposium (ET4Online)

http://korturl.com/OCLCONF2015
2015-06-02, NorgeUNINETT, Heldagssamling: Digital eksamenhttps://www.uninett.no/heldagssamling-digital-eksamen
10-12 June, Skottland Dundee

EUIS 2015 (9:th June, workshop Electronic

Management of Assessment and Assessment Analytics)

http://www.eunis.org/eunis2015/

https://www.uninett.no/webfm_send/939

http://www.eunis.org/wp-content/uploads/2015/03/EUNIS-ELTF-Workshop-Advert-2015-v3-1.pdf

http://ema.jiscinvolve.org/wp/2015/05/01/european-ema-workshop-programme-details/

22 & 23 June 2015, Zeist, The Netherlands

2015 International Computer Assisted Assessment (CAA) Conference 

http://caaconference.co.uk/
16-17 september, Falun

2015 års Tentamenskonferens

Program och kontaktadresser för anmälan (PDF-fil)

23 - 25 September, Dublin

E-ATP Conference 2015 (Association of Test Publishers)

http://www.eatpconference.org/index.aspx 

24 september, OsloDigital Vurdering: Inspirasjon- og erfaringsseminar (Inspera Assessment)http://info.inspera.no/hostseminar-2015-program-pamelding
7-8 oktober 2015, StockholmDigital examination i högre utbildning - för kvalitet och rättssäkerhethttp://www.informasweden.se/produkter/konferens/examination
14-16, October 2015, Orlando Florida21st Annual Online Learning Consortium International Conferencehttp://olc.onlinelearningconsortium.org/conference/2015/ALN/program
2 - 4 December 2015, BerlinOEB - shaping the future of learning (Online Educa)http://www.online-educa.com/
10 - 12 December 2015, Zhuhai, China

Fourth IEEE International Conference on Teaching, Assessment,

 and Learning for Engineering (TALE 2015)

http://www.tale-conference.org/tale2015/cfp_tale2015.php

http://www.tale-conference.org/tale2015/index.php

Mandag 25. til Tirsdag 26. januarI 2016, Bergen Norge

Digital eksamen - nasjonalt erfaringsseminar

https://www.uninett.no/nasjonalt-seminar-digital-eksamen-januar2016
20 - 23 March 2016, Orlando Florida
Innovations in Testing Conference 2016http://www.innovationsintesting.org/
April 18–20, 2016,  Seattle, Washington 14th annual Security Professionals Conference (EDUCAUSE)http://www.educause.edu/events/security-professionals-conference

1-4, July 2016 Vancouver, Canada

The 10th Conference of the ITC (International Test Commisson, US)https://www.intestcom.org/page/26 och https://www.intestcom.org/
28-29, June 2017Assessment in Higher Education (AHE), 6th International AHE Conference 2017http://aheconference.com/6th-internationl-ahe-conference-2017/

 

Kurser och utbildningar:

Listan uppdateras efterhand med relevanta kursdatum, kurstyp och utbildningsanordnare kring området Digital Tentamen:

 

Kursdatum/längdKurstyp (kostnad)UtbildningsanordnareWebblänk anmälan/information
Apr 18, 2016 11 veckorMOOC (€ 1000) TUDelfthttps://online-learning.tudelft.nl/courses/technology-development-and-impact-assessment/
    
    

 

 

Forskning: Litteratur, avhandlingar och uppsatser

Listan uppdateras efterhand med relevanta referenser kring området Digital Tentamen:

ReferenserWebblänk webbsida/PDF-fil
Lingaas, Maria (2015 Fusk vid provskrivning online vad säger forskningen? Rapport nr. 2015:014 Göteborgs universitetFusk vid provskrivning online M Lingaas 2015.pdf
Handbook of Test Security. (2013). Routledgehttp://www.amazon.com/Handbook-Test-Security-James-Wollack/dp/0415816548
Technology and Testing: Improving Educational and Psychological Measurement (2016)  (The Ncme Applications of Educational Measurement and Assessment Book Series)  by Fritz Drasgowhttp://amzn.com/0415717167
E-exam Research, www.transformingexams.com (Australien)

 http://transformingexams.com/research.html

https://www.zotero.org/groups/e-assessment/items/tag/e-exams

http://transformingassessment.com/ (sister site)

https://uq.academia.edu/MathewHillier

E-marking Tool Guide - for New Users, from University of Queensland, Australia  TEDI

https://www.academia.edu/3984629/E-marking_Tools_Guide

http://tedi.uq.edu.au/docs/e-marking-tools-guide.pdf

Final Report 2013 Processes and platform for e-exams in supervised BYOD environments. University of Queensland, Australia. Grant $50,000.

http://www.olt.gov.au/project-processes-and-platform-e-exams-supervised-byod-environments-2013

 

 

Nordiska referenser: Projekt, lösningsförslag och systemlösningar

Listan uppdateras efterhand med information och nordiska kontaktadresser, om Digital tentamen:

LandInformationReferensKontaktadresser
Danmark

Digital Assessment with Students' Own Device: Challenges and Solutions

(Presentation at NORDUnet, 28th conf 2014)
Kurt Gammelgaard Nielsen, CIO
University of Southern Denmark
 Aarhus Universitet - Utvecklingsprojekt Digital eksamenhttp://cul.au.dk/udvikling/udviklingsprojekter/digital-eksamen/

Morten Palsgaard, Application Manager

Center for Undervisning og Læring (CUL)

    
Finland

Abitti är studentexamensnämndens kursprovsystem.

Abitti förbereder alla parter inför det elektroniska studentprovet.

www.abitti.fi och

https://digabi.fi/projektin-aikataulu-sv/

Matti Lattu, Project Manager, Digabi.fi

Matriculation Examination Board of Finland

 

15 finska högskolor har bildat ett konsortium som utvecklar ett nytt

system för s k tentakvariebehov (webbsidan endast på finska just nu)

https://confluence.csc.fi/display/EXAM/

REF: Anni Rytkönen, Centret för undervisningsteknologi
http://ok.helsinki.fi/svenska/info/stod/

    
Island

Bring-your-own-device Exam System for Campuses

 (Presentation at NORDUnet, 28th conf 2014)
Frey Alfreðsson, Systems Administrator
Reykjavik University
    
NorgeDigital Assessments, on Campus and Networks(Presentation at NORDUnet, 28th conf 2014)
Ingrid Melve, eCampus program director
 UNINETT
 UNINETT - Projekt Digital Eksamenhttps://www.uninett.no/digitaleksamen

Freddy Barstad, kontaktperson UNINETT

 Rapporter och dokumentation kring Digital Eksamen i Norgehttps://www.uninett.no/portal/digitaleksamen/docsFreddy Barstad, kontaktperson UNINETT
 Goda exempel, Norge - UNINETThttps://www.uninett.no/portal/digitaleksamen/examplesUNINETT - Projekt Digital Eksamen > Gode Eksempler
 

Lærdom fra digital eksamen til europeisk prosjekt - EU-prosjektet GÉANT

https://www.uninett.no/digitaleksamen

Freddy Barstad, kontaktperson

UNINETT

 Universitetet i Agder - gjennomføring av skriftlig skoleeksamen i Insperahttp://www.uia.no/student/eksamen/skriftlig-skoleeksamenNora Clarke, Prosjektleder
 Handelshøyskolen BI - Projekt DigiEx

https://at.bi.no/NO/studentinformasjon/eksamen/digital-eksamen

http://www.bi.edu/facultyhandbook/digiex

Vegard Skipnes, IKT-rådgiver

LearningLab

 Erfaringsrapport - Norges tekniska  naturvitenskaplige universitet (NTNU), en
slutrapport från förstudie
https://www.ntnu.no/documents/10578/378439/Sluttrapport+Digital+Eksamen.pdf
Oppdragsgiver: Studieavdelingen
Kontaktperson: Knut Veium
 NTNU slutrapport - Utredning Digital eksamen NTNU 2015 - 2019https://www.uninett.no/digitaleksamen/ntnu-rapport-digital-eksamen-og-gevinstrealisering

Prosjekteier: IT-sjef, Håkon Alstad

Författare: Per Hovde & Stig Owe Olsen, Fundator AS

 

Administrativa stöd- och säkerhetsrutiner för att genomföra Digital tentamen - exempel

Listan uppdateras efterhand med information administrativa stödrutiner, för Digital tentamen:

LärosäteInformation (checklistor, rutiner för lärare och studenter et cetera)
Högskolan i Gävle - allmän info till lärare och studenterhttp://hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Distansstudier-Flexibelt-larande/Pedagogiskt-stod/Onlinetenta-i-datasal-och-pa-larcentra.html

Högskolan i Gävle - frågeformulär för lärare

 För lärare fylla vid tentabokning för digital tentamen, kommuniceras sedan till berörda parter före onlinetentan (PDF-fil) 
Göteborgs universitet

Checklista inför genomförande av digital salsskrivning (PDF-fil)

Handelshögskolan i Stockholm

Administration vid DigiExam (PDF-fil)

Lund universitet, Juridiska fakultetenhttp://www.jur.lu.se/#!digitaltenta
Polishögskolan i Ulriksdal, SörentorpInformation för studenter (PDF-fil) och Information till tentavakter (PDF-fil)
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zurich)http://www.let.ethz.ch/pruefungen/onlinepruefungen/dienstleistungen/durchfuehrungsanleitung_EN

Bristol University

http://www.bris.ac.uk/esu/e-learning/support/tools/e-assessment/invigilation.html
JISC - Electronic Management of Assessment (EMA), Report 2014http://repository.jisc.ac.uk/5599/1/EMA_REPORT.pdf
Helsingfors universitet, Finland - beskrivning och definitioner

Student Experiences on Taking Electronic Exams at the University of Helsinki (PDF-fil)

UNINETT Rapport - krav på BYOD för Digital Eksamen (sid 15-17)

https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/UFS-146-klienter-for-digital-eksamen-v1.0.pdf

 

Standards - Interoperabilitet

Frågan om automatiskt överföring, import, export av objekt (test/frågor/frågetyper) och annan relevant data t ex studieresultat. Bra om systemet har s k öppet  API - att programvara kan kommunicera med en annan programvara. Samt att it-systemet kan "prata" med t ex andra integrerade it-system typ LMS/lärplattform, "gradebook" eller andra beroendesystem. Här nedan tas upp några standards som påverkar val av systemlösning:

Listan uppdateras efterhand med information vilka typer av standards som är bra känna till, för Digital tentamen:

TermDefinition
API - Application Program Interface (API)http://www.rikstermbanken.se/rtb/visaTermpost.html?id=214941
CC - IMS Common Cartridge (CC)http://www.imsglobal.org/commoncartridge.html
LIS - IMS Learning Information Services (LIS)http://www.imsglobal.org/lis.html
LTI - IMS Learning Tools Interoperability (LTI)http://www.imsglobal.org/toolsinteroperability2.cfm
QTI - IMS Question & Test Interoperability (QTI™)http://www.imsglobal.org/question/ och http://en.wikipedia.org/wiki/QTI
SCORM - Shareble Content Object Reference Modelhttps://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model
Tin Can API (xAPI) - en förbättring emot SCORMhttp://tincanapi.com/
ReferenserURL/Webblänk

Standards imsglobal.org - Digital Learning Services

http://www.imsglobal.org/digitallearningservices.html
Referenser Norge, UNINETT (sid 62)https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/ufs148-digg-utkast091.pdf
QTI: Specification of user cases - in relation to the actors that use themhttp://www.imsglobal.org/question/qtiv2p1/imsqti_oviewv2p1.html#element10001
SCORM (ADL)http://www.adlnet.gov/scorm

Tin Can API - Adopters & Tin Can API explained (ELTT)

och jmf av Tin Can och SCORM (exemple MOODLE)

http://tincanapi.com/adopters/ och

http://blogs.cardiff.ac.uk/eltt/2015/08/14/experiential-elearning-tracking-tin-can-api-explained/

http://www.webanywhere.com/workplace/learning-platforms/tin-can

LTI-kompatibla appar och IMS-certifierade produkterhttps://www.eduappcenter.com/ och
https://www.imsglobal.org/cc/alltools.cfm
Verktyg QTIURL/Webblänk

Assessment tools, projects and resources - JISC CETIS (2013)

http://wiki.cetis.ac.uk/Assessment_tools,_projects_and_resources