Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

LärosäteKontaktadressInformation - Digital tentamen
Göteborgs universitet

Bengt Pettersson Tel: 031-786 2129,
0705-43 43 85 och Maria Sunnerstam Tel: 031-786 1056

Digital Examination (DEX)

Projektrapport: Digital Examen - DEX Införandeprojekt 2015-2016

Stockholms universitet

Ulf Färjare,Förvaltningsledare IT-avdelningen

Tel: 08-674 7063 ulf.farjare@su.se

Projekt för gemensamt digitalt tentamensstöd i tentamenssal

Om Tentamenstjänsten EXIA

KTH

Hans Wohlfarth, IT-chef

Tel: +4687909396 hansw@kth.se

Webbsida kontaktadress

Lunds universitet, Juridiska Fakulteten

Richard Mauritsson, Avdelningschef IT

Tel: 046-222 11 06

richard.mauritsson@jur.lu.se

Digital tentamen, Juridiska Fakulteten
Uppsala universitet,

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

http://www.imbim.uu.se

Anders Lövgren

Open Exam - Online examinationsystem
Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik

Pia Palm, IKT-pedagog och Johan Lindeberg  Skoglig dr)

lektor inom Skog och träteknik, Fakulteten för teknik

Webbsida kontaktadress

Slutrapport test Digiexam (PDF-fil)

Slutrapport test Safe Exam Browser (PDF-fil)

Örebro universitet, StudentavdelningenCharlotte Wistrand, Internkonsult adm utveckling Tel: 019-303988Webbsida kontaktadress
Polishögskolan (Sörentorp)Johan Lundevall, IT-samordnare Tel: 0725-092 830http://www.polishogskolan.se/
Stockholms universitet, Företagsekonomisk inst.Andreas Björnstad, IT-chef Tel: 08-162223, 0732-644 732E-arkiv för tentor, it-lösning (PDF-fil)
Högskolan i Dalarna

Roger Westlund, Tentamenssamordnare Telefon: 023-77 84 22

Övervakning vid online-tenta med Adobe Connect (PDF-fil)
Högskolan i Dalarna

Olga Mattsson oma@du.se

Webbaserade digitala prov

...