Child pages
  • Molntjanster

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

DatumAktivitet 
2017-05-16Konferens i Stockholm anmälan sker här.
https://www.sunet.se/evenemang/inkubator-workshopmolntjanster-for-administration-utbildning-och-forskning/
 
2017-04-26
13:15-14:00
Jesper Wokander informationssäkerhetsansvarig från Malmö högskola, sitter i Susecs styrelse och leder MAHs arbete med GDPR. Jesper reder ut begreppen när det gäller GDPR , EUs dataskyddlagstiftning som kommer i maj 2018, och vilka konsekvenser den får för molnanvändning, v. Vad säger förordningen och vad bahöver behöver vi tänka på?
Länk till webinar
Länk till inspelning kommer senare

...