Starting Points

SWAMID Inside

Getting Started
News
Events
Contact

Navigation

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

URKUND är en tjänst för plagiatkontroll från PioInfo AB. Urkund finns med som SP i SWAMID 2.0 och är beroende av ett speciellt attribut som måste konfigureras i varje IdP som ska anslutas till Urkund. Mer information om denna integration finns här: http://www.urkund.se/en/uoh_integration.asp

Icon

Urkund kräver att IdPn konsumerar metadata för SWAMID 2.0. Läs mer här: Konfigurera metadata för att använda SWAMID samt Choosing the right SAML metadata URL.